χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
9d κινηματογράφος Vr
7D κινηματογραφική αίθουσα
5D κινηματογράφος
4 D ταινία Theater
12D κινηματογράφος
9d προσομοιωτής
7d κινηματογράφος προσομοιωτών
Να σταθεί επάνω 9D VR
Προσομοιωτής εικονικής πραγματικότητας
3 4 5 6 7 8 9 10